Regulament de Organizare și Funcționare al Parcului Industrial Ploiești

Regulament privind regimul circulatiei pietonale si cu vehicule in incinta