Consiliul de Administrație al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A., întreprindere publică în sensul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu sediul social în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova strada Sferei, nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/20/2002, C.U.I. 14080546, telefon 0244.434.028, e-mail: office@industrialparc.ro , organizează PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A CANDIDAŢILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin selecția şi evaluarea candidaților.