S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social este de 24.066.810 lei, cesioneazӑ prin licitație publicӑ cu strigare, terenul in suprafață de 5.000 mp, situat in incinta S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., din municipiul Ploiești, str. Elipsei.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul societății, la prețul de 1.000 lei fara TVA, in perioada 12.02.2018 – 16.02.2018.

Prețul de pornire al licitației este de 2 euro/mp/an, fara TVA.

Dosarul de participare la licitație se va depune pânӑ cel târziu data de 09.03.2018, ora 13:00, la sediul societății.

Ofertele se deschid ȋn data de 12.03.2018, ora 10:00, iar licitația cu ofertanții calificați va avea loc la ora 13:30 din aceeași data.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0244/434028.