S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social subscris si vărsat integral este de 24.066.810 lei, divizat in 2.406.681 acțiuni nominative, având o valoare nominala de 10 lei fiecare, scoate la vânzare prin licitație publicӑ cu strigare ȋn conformitate cu prevederile OUG 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum și Normele de aplicare a acestei ordonanțe, aprobate prin HG 577/2002, terenul in suprafață de 450.000 mp, situat in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, județul Prahova.