Ȋn data de 31.07.2015, prin Hotӑrârea Consiliului de Administrație al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parcului Industrial Ploiești și Regulamentul privind regimul circulației pietonale și cu vehicule ȋn incinta Parcului Industrial Ploiești.
 
Aceste regulamente sunt obligatorii pentru toți rezidenții parcului industrial si pot fi consultate pe site-ul societӑții la secțiunea INFO UTILE - REGULAMENTE