S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social este de 24.066.810 lei, cesioneazӑ prin licitație publicӑ cu strigare, terenul in suprafață de 5.000 mp, situat in incinta S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., din municipiul Ploiești, str. Elipsei.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul societății, la prețul de 1.000 lei fara TVA, in perioada 15.03.2018 – 21.03.2018.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social este de 24.066.810 lei, cesioneazӑ prin licitație publicӑ cu strigare, terenul in suprafață de 5.000 mp, situat in incinta S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., din municipiul Ploiești, str. Elipsei.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul societății, la prețul de 1.000 lei fara TVA, in perioada 12.02.2018 – 16.02.2018.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social subscris si vărsat integral este de 24.066.810 lei, divizat in 2.406.681 acțiuni nominative, având o valoare nominala de 10 lei fiecare, scoate la vânzare prin licitație publicӑ cu strigare ȋn conformitate cu prevederile OUG 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum și Normele de aplicare a acestei ordonanțe, aprobate prin HG 577/2002, terenul in suprafață de 450.000 mp, situat in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, județul Prahova.

 Conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul Județean Prahova, în calitate de acționar unic al societății Ploiești Industrial Parc S.A., organizează concurs pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al societății. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma S.C. Inspire Human Resources S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane. 

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. 

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social subscris si vărsat integral de unicul acționar Consiliul Județean Prahova este de 15.374.510 lei, divizat in 1.537.451 acțiuni nominative, având o valoare nominala de 10 lei fiecare, scoate la vânzare prin licitație publicӑ cu strigare ȋn conformitate cu prevederile OUG 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum și Normele de aplicare a acestei ordonanțe, aprobate prin HG 577/2002, terenul in suprafață de 450.000 mp, situat in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, județul Prahova.

În mediul de afaceri actual, accesul la informații critice este un avantaj competitiv. Înregistrările dumneavoastră reprezintă planul afacerii pe care o dezvoltați și au valoare operațională, financiară și juridică. Ele reprezintă, de asemenea, riscuri, costuri și probleme legate de gestionare. Apare o nouă responsabilitate odată cu creșterea costurilor de spații de birouri, a forței de muncă și a cheltuielilor administrative, precum și cu schimbarea climatului legal de astăzi.

Prin trimiterea documentelor la o arhivă specializată, puteți obține beneficii semnificative în domeniile de utilizare a resurselor, controlul informațiilor și eficiența costurilor.
La începutul anului 2015, societatea administrator S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. a pus în funcțiune Cladirea Depozit – Arhivă. Spațiul este destinat depozitării și conservării documentelor de arhivă, cu asigurarea condițiilor necesare pentru protecția lor față de acțiunea agenților de deteriorare: praf, variații de temperatură și umiditate, pericol de incendiu sau infiltrații de apă.
Arhiva noastră oferă servicii de gestionare a documentelor într-un mediu securizat și asistență clienților săi în externalizarea înregistrărilor de afaceri. Documentele dumneavoastră vor fi indexate și urmărite, de-a lungul întregului ciclu de viață, după coduri de bare unice. Acest lucru ne permite să stocăm, să localizăm și să actualizăm cu ușurință aceste documente.

Serviciile noastre cuprind atât operatiuni care se execută o singură dată, precum inițializarea informatică a cutiei, cât și operațiuni permanente (depozitarea și păstrarea cutiilor). De asemenea la solicitarea dumneavoastră, pentru documentele prelucrate, putem asigura servicii precum: extragerea din arhivă cutie/dosar/document, copiere document, scanarea documentului și transmiterea pe e-mail, retragerea definitivă din arhivă a cutiilor/documentelor, inchiriere camera studiu.

Transportul documentelor pana în spațiul de arhivare este gratuit. Documentele prelucrate vor fi depozitate în cutii de dimensiunea 400 x 335 x 300 mm (echivalent a cca. 0,35 ml), ce pot fi sigilate sau nu, la solicitarea beneficiarului, în funcție de nivelul de confidențialitate.

Puteți fi sigur că documentele dumneavoastră vor fi în siguranță!

Ȋn data de 31.07.2015, prin Hotӑrârea Consiliului de Administrație al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parcului Industrial Ploiești și Regulamentul privind regimul circulației pietonale și cu vehicule ȋn incinta Parcului Industrial Ploiești.
 
Aceste regulamente sunt obligatorii pentru toți rezidenții parcului industrial si pot fi consultate pe site-ul societӑții la secțiunea INFO UTILE - REGULAMENTE

        Societatea Comercială „ Ploieşti Industrial Parc ” S.A anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 post de administrator – funcţionar public, reprezentant al autorităţii publice judeţene  în Consiliului de Administraţie al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.,  organizat de Consiliul Judeţean Prahova în calitate de autoritate tutelară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.